Chiến lược truyền thông

Chúng tôi tư vấn và thực hiện các chiến lược truyền thông toàn diện, từ truyền thông nội bộ đến quảng cáo, PR và tiếp thị kỹ thuật số.

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc với khách hàng về xây dựng và triển khai chiến dịch truyền thông có thể linh hoạt và thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án và khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác chặt chẽ với khách hàng để xây dựng và triển khai một chiến dịch truyền thông hiệu quả và thành công.

1.

Hiểu yêu cầu và mục tiêu

Gặp gỡ và thảo luận với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu, mục tiêu và kế hoạch truyền thông. Xác định cụ thể chiến dịch truyền thông cần đạt được và đối tượng khách hàng mục tiêu.

2.

Xây dựng chiến lược truyền thông

Dựa trên yêu cầu và mục tiêu của khách hàng, phát triển chiến lược truyền thông chi tiết. Xác định kênh truyền thông phù hợp, tạo thông điệp sáng tạo và định rõ yếu tố độc đáo của chiến dịch.

3.

Triển khai và thực hiện

Thực hiện kế hoạch và triển khai chiến dịch truyền thông. Tạo nội dung, quản lý và phân phối thông điệp qua các kênh truyền thông đã chọn. Tương tác với khách hàng và đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của chiến dịch.

4.

Đánh giá và tối ưu

Đo lường và đánh giá hiệu quả của chiến dịch truyền thông. Thu thập phản hồi từ khách hàng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để cải thiện và tối ưu hóa chiến dịch. Đánh giá kết quả và đối chiếu với mục tiêu ban đầu.